Λέβητες ζεστού νερού στερεών καυσίμωνΣύνθετοι λέβητεςΛέβητες για το νοικοκυριό

 
     
 

ΑρχήΑτμολέβητες στερεών καυσίμωνΛέβητες με σφαιρίδια Επικοινωνία

 
     
 
 

Λέβητες ζεστού νερού στερεών καυσίμων, σφαιριδίων (pellet) και βιομάζας τύπου «Μάξι Κόμπι»

Η ЕКОТЕРМ Е.Π.Ε. ΜΟΝ αναπτύσσει και παράγει ευρύ φάσμα λέβητων για την κατοικία και την βιομηχανία, με ζεστό νερό και ατμό, που λειτουργούν με στερεά καύσιμα, υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο, καθώς η πραγματοποίησή τους γίνεται μέσω του ευρύ δικτύου διανομέων, που έχει δημιουργηθεί σε όλα αυτά τα χρόνια. Με τη συνεχόμενη βελτίωση και καλυτέρεψη της υλικο-τεχνικής βάσης, το ποιοτικό παραγώμενο προϊόν και η προσέλκιση εξειδικευμένου προσωπικού, η ЕКОТЕРМ  εγκρίνεται ως κύριος παραγωγός λέβητων στη Βουλγαρία.

Με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην κατασκευή λέβητων στην εσωτερική και κυρίως στην εξωτερική αγορά, η ποιότητα είναι κύριο παράγον στη δική μας παραγωγή, η οποία ποιότητα καθοδηγεί την ολική πολιτική της ЕКОТЕРМ, για να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες των πελατών μας. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έχει εισάγει και εφαρμόζει το Σύστημα για την διαχείριση της ποιότητας ISO 9001:2000  Οι λέβητες Μάξι Κόμπι της ЕКОТЕРМ Е.Π.Ε. ΜΟΝ είναι προορισμένοι για δουλειά με στερεά καύσιμα, καθώς μπορούν να συνδυάζονται για δουλειά και με φυσικό αέριο, ειδικά κατάλληλοι για μικρά γαλακτοκομεία, παραγωγικές μονάδες αλλαντικών, αρτοποιείων, όπως και για θέρμανση κατοικιών και δημοσίων κτιρίων. Εκτελούνται σε εκδοχή με εξοπλισμό για ζεστό νερό  ή ατμό, όπως και για καύση σκληρών ξύλων, έτσι και ξυσμάτων, βιομάζας και σφαιριδίων (pellet). Η κατασκευή είναι από χάλυβα με σχάρα που δροσίζεται με νερό και συναγωγικό πακέτο ανταλλαγής θερμότητας με σωλήνα 57. Χαρακτηριστικό γι`αυτό το είδος λέβητων είναι η χαμηλή θερμική επιβάρυνση του φούρνου, το οποίο καθορίζει την μακροχρόνια ζωή τους και τον υψηλό συντελεστή αποδοτικής λειτουργείας. Οι λέβητες συναρμολογούνται με αξιόπιστα μηχανήματα και αυτοματισμό κι είναι θερμικά απομονωμένοι με ορυκτοβάμβακα.

 
 
  Για περισσότερες πληροφορίες στην βουλγαρική ιστοσελίδα  
   
  ekotermbulgaria@yahoo.com